Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate Lacurile Falticeni, Saraturile de la Gura Ialomitei - Mihai Bravu, Iezerul Calarasi, Lacul Techirghiol, Stepa Saraiu Horea, Bertestii de Sus - Gura Ialomitei
Contact

În perioada iunie 2017 – mai 2020, Societatea Ornitologică Română (SOR) desfăşoară proiectul „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSPA0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței”.


Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiectul are o valoare de 15.363.463,60 lei, din care contributia FEDR este de 13.058.944,06 lei, iar cea de la Bugetul national este de 2.304.519,54 lei


Obiectivul general al proiectului este elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate. Acestea vor legifera protejarea pe termen lung a speciilor şi habitatelor de interes comunitar sprijinind dezvoltarea durabilă a celor şase situri Natura 2000 cuprinse ȋn proiect.

Lacurile Techirghiol şi Fălticeni şi Iezerul Călăraşi sunt regiuni cu ecosisteme diverse şi deosebit de productive, vitale atât pentru oameni, cât şi pentru faună. Păsările aflate ȋn migraţie le folosesc drept cartiere de iernare sau popasuri ȋn călătoria către regiunile de iernare.

Ariile protejate din zonele stepice – Sărăturile de la Gura Ialomiţei, Stepa Saraiu Horea şi Berteştii de Sus – Gura Ialomiţei - asigură condiţii optime de cuibărire, hrănire şi odihnă pentru numeroase specii protejate la nivel european. Unele dintre ele, precum şoimul dunărean (Falco cherrug), raţa cu gât roşu (Branta ruficollis) şi popândăul (Spermophillus citellus) sunt specii periclitate la nivel global, acesta fiind şi motivul pentru care aceste zone au fost desemnate arii protejate.

Pasul care urmează natural, după desemnarea zonelor protejate, este asigurarea cadrului legal care asigură conservarea, respectiv ȋmbunătăţirea gradului de conservare pentru speciile şi habitatele din aceste regiuni.

Astfel, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

   1. Colectarea şi analizarea datelor pentru studiile necesare fundamentării planurilor de management şi măsurilor de conservare

   2. Redactarea şi aprobarea planurilor de management pentru ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței

   3. Creşterea gradului de conştientizare cu privire la conservarea şi ȋmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din ariile protejate vizate de proiect
 
   4. Creşterea capacităţii custodelui pentru implementarea planurilor de management şi integrarea spaţială a măsurilor de conservare

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.