Tarife avize

Sistem de tarife pentru ariile naturale protejate administrate
  de Societatea Ornitologică Română, instituit
conform art. 30 alin. (3) din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011
și conform OM nr. 3836/2012 cu modificările și completările ulterioare

 

Denumire TARIF

Cuantum

Tarif pentru fotografiatul în scop comercial

30 lei pe zi per persoană

Tarif pentru filmatul în scop comercial pentru clip comercial sau documentar de scurt metraj

150 lei pe zi per persoană

Tarif pentru filmatul în scop comercial pentru film artistic sau film documentar de lung metraj

500 lei pe zi per persoană

Tarif pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize pentru planuri (inclusiv amenajamente silvice) și programe

250 lei pentru persoane fizice, 500 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

200 lei pentru persoane fizice, 400 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

500 lei pentru persoane fizice, 2000 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea acordului de mediu

250 lei pentru persoane fizice, 500 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu și emiterea avizului

250 lei pentru persoane fizice, 500 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu și emiterea avizului

4000 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analiza și verificarea documentației cu bilanț de mediu și emiterea avizului custodelui /administratorului

500 lei pentru persoane fizice, 1000 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizației de mediu

125 lei pentru persoane fizice, 250 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizației integrate de mediu

2500 lei pentru persoane juridice

Tarif pentru analizarea documentațiilor care privesc activitățile de recoltare/capturare și/sau achiziționare și/sau comercializare a unor plante și animale din flora și fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrate

50 lei pentru persoane fizice, 250 lei pentru persoane juridice

 

Modalități de plată:
1. Virament bancar
Beneficiar: Societatea Ornitologică Română
IBAN: RO92RNCB0092026616360001
Banca: BCR Sucursala Universitate, București
CIF: 5272804
Menţionați ȋn transfer numărul facturii şi numele solicitantului.

2. Depunere numerar la Banca Comercială Română
Beneficiar: Societatea Ornitologică Română
IBAN: RO92RNCB0092026616360001
Banca: BCR Sucursala Universitate, București
CIF: 5272804
Menţionați ȋn formular numărul facturii şi numele solicitantului.

3. Mandat poştal
Destinatar: Societatea Ornitologică Română
IBAN: RO92RNCB0092026616360001,
Banca: BCR Sucursala Universitate, Bucuresti
CIF: 5272804
Adresa: Bd. Hristo Botev nr. 3, et. 3, ap. 6, cod poştal 030231, sector 3, București
Menţionaţi pe mandat numărul facturii şi numele solicitantului.

Plata avizului se face doar pe baza facturii emise de către Societatea Ornitologică Română către solicitant.
Emiterea avizelor se va face doar după prezentarea de către solicitant a dovezii plăţii tarifului.


Dintre tarifele percepute de Societatea Ornitologică Română, cele pentru care este necesară aprobarea Ministerului Mediului pot fi consultate adresele de aprobare a acestora la link-urile de mai jos:

Moldova
ROSCI0171 - Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti

ROSCI0221 - Sărăturile din Valea Ilenei, 2.551. - Sărăturile din Valea Ilenei

ROSPA0042 - Eleşteiele Jijiei şi Miletinului, ROSCI0222 - Sărăturile Jijia Inferioară - Prut, 2.553. - Balta Teiva-Vişina

ROSCI0310 - Lacurile Fălticeni, ROSPA0064 - Lacurile Fălticeni

ROSPA0109 - Acumulările Belceşti

Braşov
ROSPA0037 - Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei, ROSCI0329 - Oltul Superior (doar suprafaţa care se suprapune cu ROSPA0037)

ROSPA0093 - Pădurea Bogata, ROSCI0137 - Padurea Bogăţii, 2.257. - Pădurea Bogăţii

Mehedinţi
ROSPA0011 - Blahniţa, ROSCI0173 - Pădurea Stârmina, ROSCI0306 - Jiana, 2.612. - Pădurea Stârmina, 2.605. - Pădurea Bunget

ROSCI0299 - Dunărea la Gârla Mare - Maglavit (fără trupul atribuit împreună cu ROSPA0011 și fără trupul atribuit împreună cu ROSPA0074), ROSPA0046 - Gruia-Gârla Mare (fără trupul atribuit împreună cu ROSPA0011 și fără trupul atribuit împreună cu ROSPA0074)

Câmpia Română
ROSPA0059 - Lacul Strachina

ROSPA0077 - Măxineni

ROSCI0389 - Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu, ROSPA0111 - Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei

ROSPA0051 - Iezerul Călăraşi

Dobrogea
ROSPA0032 – Deniz Tepe, ROSCI0067 – Deniz Tepe, IV.70  - Dealul Deniz Tepe

ROSPA0052 - Lacul Beibugeac

ROSPA0101 - Stepa Saraiu - Horea

ROSPA0061 - Lacul Techirghiol 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucursale
Implica-te!
  • Vino alaturi de noi si doneaza pentru protejarea speciilor de pasari din Romania!
  • MembriDevino membru SOR ca sa te poti implica mai direct in toate actiunile noastre comune.
  • VoluntariAlatura-te eforturilor noastre de a face lucrurile mai bune si mai bine!